Акумулираща-печка-от-неолита-в-България.

Акумулираща печка от неолита в България

Акумулираща печка от неолита в България Както ни е известно от археологията, още no времето на ранния палеолит – преди 1 500 000 години – човекът се научил да използва огъня за свои нужди. Него­вата топлина му помогнала да преживее и оцелее през три ледникови периода и изиграла голяма роля в процесите на антропогенезата. В частност голямо…