Видове електронни лампи

Видове електронни лампи

Видове електронни лампи Днешната лекция в Сандъците – сандъците е за градивния елемент на огромна част от радиоелектронната апаратура, която изпълва нашите колекции – нейно величество електронната лампа! Електрически ток във вакуум Ако разреждането на газа в една тръба е много голямо и вероятността за сблъскване между молекули, йони и електрони е малка, тогава тръбата или електронният прибор…

детекторен-приемник

[1933] Двуламповъ апаратъ съ два пентода (схема)

[1933] Двуламповъ апаратъ съ два пентода (схема) Тази схема с прелестната характеристика ,,за направо от мрежата“ намерихме в списание Наука и живот от 1933 г. ,,Кондензаторитѣ могатъ да бѫдатъ съ твърдъ диелектрикъ. Можете сами да си приготвитѣ бубинитѣ, които са три…“ Продължете да четете: Цялата статия като DjVu – dvulampov-aparat-dva-pentoda Както сами разбирате, има и уловка…