Професионална-система-за-Правец-16

Професионална система за Правец 16

Професионална система за Правец 16 През 1987 г. производството на специализирани компютърни програми в България, предназначени за 16-битови компютри, е дотолкова развито, че започва стремеж към обединяването им в т.н. системи от програмни продукти. Те са подбрани по предназначение така, че да осигурят всичко необходимо за работата на специалист от дадена сфера на обществената дейност….

Бойко Вучев и колекцията му български компютри

Бойко Вучев и колекцията му български компютри

Бойко Вучев и колекцията му български компютри Бойко Вучев, познат най-вече като възрозителят на устройствата с търговска марка Правец, е и колекционер на стара българска изчислителна техника. Срещнахме се с него, за да ни покаже именно това! Г-н Вучев има магистърска степен по Компютърни системи от ТУ София. Освен Правец, е собственик на фирмата за почистване на…