Разработване на мотоциклет

Разработване на мотоциклета и какво е това

Какво означава разработване на мотоциклета? Отворете Сандъците – Sandacite и ще Ви обясним. Правилното разработване на нов или излязъл от основен ремонт мотоциклет е от твърде голямо зна­чение за неговия живот. Нов или основно ремонтиран мотоциклет изисква много по-голямо внимание и по­вече грижи, тъй като в периода на първоначалната му експлоатация става разработване (сработване) на…

Повреди-в-цоклите-за-радиолампи

Повреди в цоклите за радиолампи

Тази статия на Сандъците – Sandacite Ви запознава с повредите в различните цокли за радиолампи. В радиоприемниците се използват всички видове цокли за радиолампи. От състоянието на цоклите зависи до най-голяма степен работата на радиоприемниците. Много от повредите на апара­тите се дължат на повредени цокли. Повредите на цоклите на радиолампите са: замърсяване, оксидиране, изкривяване, счупване…

Видове газов разряд

Видове газов разряд

Тази статия на Сандъците – Sandacite разглежда видовете газов разряд. Съществуват различни видове електрически газови разряди. В зависимост от това, поради какви фактори се образуват в газа заредени частици, необходими за съществуването на разряда, се различават самостоятелни и несамостоятелни газови разряди. Самостоятелният разряд се получава само под действието на електрическото напрежение и никакви други външни фактори…

Газов стабилитрон, газоразряден стабилизатор

Газов стабилитрон, газоразряден стабилизатор

Газов стабилитрон и газоразряден стабилизатор са двете названия на един и същ йонен прибор, който разглеждаме днес в Сандъците – Sandacite. Както се вижда и от наименованието му, газоразрядният стабилизатор се използва за стабилизиране на напрежението на онези стъпала и радиотехническите устройства, в които стабилност­та на напрежението е особено желателна — например генера­торните стъпала на…

Ремонт на ролкови магнетофони І

Ремонт на ролкови магнетофони І

Дано да Ви е полезна първата статия на Сандъците – Sandacite, посветена на ремонта на ролкови магнетофони! Ролковият магнетофон (по-надолу и просто магнетофон) представлява устройство на магнитен звукозапис и възпроизвеждане, което води началото си от ХІХ век, преминало е през множество модификации  и усъвършенствания и още има своите фенове. Принципното му устройство е дадено на долната фигура. Състои…

Противотежести за асансьори

Противотежести за асансьори

Как се изчисляват и монтират противотежести за асансьори? Сега в Сандъците – Sandacite ще Ви обясним! За да се уравновесят теглото на кабината и част от полез­ния товар с цел да се облекчи работата на електромотора и се намали разходът на електрическата енергия, се употребяват специални противотежести, окачени на другия край на носе­щите кабината въжета….

Йонни лампи Yonni lampi

Йонни лампи

Днес в Сандъците – Sandacite обясняваме всичко важно за йонните лампи. Йонните лампи представляват газоразрядни прибори, които имат балон, изпълнен с инертен газ (неон, аргон или хелий) под ниско налягане (няколко десетки мм живачен стълб). Поради йонизационните процеси, които настъпват при работа, тези лампи се отличават съществено от електронните и се наричат йонни лампи. Процесът йонизация…

Електрически разряд в газове Elektricheski razryad v gazove

Електрически разряд в газове

В тази статия на Сандъците – Sandacite достъпно обясняваме що е то електрически разряд в газове… Освен електронните лампи, на които посветихме серия публикации, съществуват още един вид прибори, наречени газоразрядни или йонни лампи. Газоразрядните прибори представляват лампи, балонът на които не е вакуумен, а е изпълнен с инертен газ (неон, аргон или хелий) под…

Увеличително стъкло за телевизор - да, ама не!

Увеличително стъкло за телевизор – да, ама не!

Увеличаваше ли образа увеличителното стъкло за телевизор? В Сандъците – Sandacite установихме, че май не! Повечето хора в България помнят увеличителните стъкла за черно-бели телевизори, които се продаваха в Кореком (защото бяха западно производство) и, прикрепени към екрана на телевизор Опера например, правеха образа да изглежда малко тъй по-иначе по-голям – горе-долу като на 53…

Как работи шевната машина

Как работи шевната машина

Днес в Сандъците – Sandacite обясняваме как работи една обикновена (механична) шевна машина. За изясняване на принципа на работа на шевната машина, е необ­ходимо да се разгледа начинът на получаване на обикновения бод, Двуконечният обикновен тегел е разпространен и в същото време опростен за съшиване на материалите. Такъв тегел изпълняват повечето от шевните машини, които са…