Ремонт на радиоапарати като едно време

Ремонт на радиоапарати като едно време

В Сандъците – Sandacite пресъздаваме една истинска работилница за ремонт на радиоапарати, така, както е изглеждала през 50-те години! Голямото разнообразие и наличността на много уреди (като лампомера горе напр.), инструменти, съоръжения и материали, от една страна, и от друга — разновид­ностите на поправките, налагат като първа необходимост целесъобраз­но и системно подреждане на работното място…

Заплащане на шофьорите Zaplashtane na shofyotite

Заплащане на шофьорите през социализма

Днес в Сандъците – Sandacite разнищваме какво е било заплащането на шофьорите през 50-те години. Идеята е да се получи стегната и фактологична публикация, която да осветлява въпроса точно такъв, какъвто е бил преди повече от половин век. А. Основни положения в заплащането на труда на шофьора За шофьорите на всички видове автомобили независимо от…

Труд и почивка на шофьорите през социализма

Труд и почивка на шофьорите през социализма

В Сандъците – Sandacite разглеждаме условията на труд и почивка на шофьорите през 1950-те години. Със създаването на общодържавната система от предприятия за автомобилни превози в края на 40-те и началото на 50-те години, в организацията на труда и почивката на шофьорите са залегнали принципите на т.н. социалистичека организация на труда. Както говорят програмните документи от…

Теглене на повреден камион

Теглене на повреден камион

Тука в Сандъците – Sandacite разправяме как трябва да се извършва теглене на повреден камион. Тегленето (буксирането) на камион от друг камион се из­ползва най-често за преместване на повредени камион от едно място на друго или за транспортиране на по-дълги раз­стояния на изправни, но ненатоварени камиони с цел да се постигне икономия на гориво. Преместването…

Издърпване на заседнал камион

Издърпване на заседнал камион

Днес в Сандъците – Sandacite разглеждаме издърпване на заседнал камион – една от най-трудните задачи, с които един шофьор трябва да може да се справя. То изисква от него особена находчивост и умение да използва някои от изброените по-долу начини за ра­бота, а именно: Разчистване на почвата около затънали­те колела на  заседналия камион и подлагане възмож­но…

Комуникационни системи Komunikacionni sistemi

Комуникационни системи

Сега в Сандъците – Sandacite обсъждаме комуникационни системи и различни понятия около тях. В съвременния етап на развитие на човечест­вото информацията за най-разнообразни процеси и явления представ­лява все по-голям интерес и все повече сили и средства се отделят за получаването й, предаването й от едно място на друго, обработването и съхраняването й. В някои страни…

Радиотехническа електродинамика

Радиотехническа електродинамика

Какво е радиотехническа електродинамика и какви са нейните задачи си говорим сега в Сандъците – Sandacite. В класическата електродинамика не се отчита елементарният строеж на веществото. Всяка среда се характеризира с три електромагнитни параметъра: абсолютна диелектрична проницаемост ε, абсолют­на магнитна проницаемост μ и специфична електрическа прово­димост σ. Ние ще използваме тези параметри като известни величини,…

Български матричен принтер Бултекст 200

Български матричен принтер Бултекст 200

В Сандъците – Sandacite разказваме и показваме българския матричен принтер Бултекст 200. Това е принтер от т.н. иглени или матрични. Производството му започва през 1988 г. в Завода за печатащи устройства Асеновград. В основата обаче е Заводът за пишещи машини в Пловдив – всъщност там започва производството на подобни устройства, срв. това: Бултекст 20 – електронна…

Автомобилни превози Avtomobilni prevozi

Автомобилните превози през социализма

Тази статия на Сандъците – Sandacite ще ни даде информация как са организирани автомобилните превози в България през 50-те години. Разбира се, ясно е,  че автомобилните превози се изпълняват от подвижния състав на автомобилния транспорт. В тогавашния момент това са преди всичко камиони (тогава широко се използва терминът ,,товарни автомобили“) съветско и чехословашко производство. Един от…

Български процесори CM600

Български процесори CM600

Българските процесори CM600 са произвеждани в Завода за полупроводници в Ботевград през ІІ половина на 80-те. Тях разглеждаме днес в Сандъците – Sandacite. Разработени са в Института по микроелектроника в София. Негова е и емблемата, отпечатана на капачката на горепоказания процесор. CM 600 е универсална 8-битова микропроцесорна система с гъвкави въз­можности за входно-изходен обмен на информация с външната…