Информация, съобщение сигнал Informatsiya saobshtenie signal

Информация, съобщение и сигнал

Информация, съобщение и сигнал са основни понятия в комуникациите. За тях говорим днес в Сандъците – Sandacite. Информация (от лат. informatio – разяснение, сведение, понятие за нещо) означава знания, сведения в различна форма и вид, възприемани от човека. Според някои международни стандарти определенията са следните: знания за предмети, факти, идеи и т.н., които могат да бъдат обменяни…

Псевдостерео Psevdostereo

Псевдостерео

Търсите какво е псевдостерео? В Сандъците – Sandacite ще Ви го обясним! При едноканалното (монофоничното) възпроизвеждане обикно­вено се използва един високоговорител или високоговорителна група. Макар че в записа са включени отразените вълни на звукозаписното студио, те обикновено се маскират от основния сигнал, тъй като всички звукове произлизат от една и съща посока. Когато такава програма…

Теория на надеждността Teoriya na nadezhdnostta

Теория на надеждността

Теория на надеждността, надежност, отказ са темите на днешната статия в Сандъците – Sandacite. Когато хората употребяват думи като ,,надеждност“, ,,повреда“ и ,,отказ“, рядко се замислят, че всъщност това са понятия от теорията на надеждността. Тя принадлежи към семейството на техническите науки и е силно свързана с многостранното понятие ,,качество“. Още през 80-те години непрекъснато…

Лъчев тетрод

Лъчев тетрод

Лъчев тетрод е електронната лампа, за която говорим днес в Сандъците – Sandacite. Всичко започва, когато в хода на развитие на електровакуумната техника става ясно, че при обикновените тетродни лампи се появява т.н. динатронен ефект. Това означава промяна на тока в електронните лампи, предизвикано от възникването на вторична електронна емисия от повърхността на анода под…

Видове звукозапис

Видове звукозапис

Тука в Сандъците – Sandacite прошнуроваме и прономероваме различните видове звукозапис. Може да се каже, че записването на звука се получава в резултат: а)  на изменението на повърхността на грамофонна плоча; б)  на изменението на прозрачността на филмова лента; в)  на изменението на състоянието на магнитофонна лента. г) на изменението на повърхността на поликарбонатна плоскост…

Телевизионен ретранслатор ТРС5-Д

Телевизионен ретранслатор ТРС5-Д

Телевизионен ретранслатор е уред за приемане, преобразуване и препредаване телевизионен сигнал… а ние от Сандъците – Sandacite ей сега ще Ви разкажем за един български такъв! Телевизионният ретранслатор ТРС5-Д  е разработка на Научноизследователския институт по съобщенията от 1966 г. и след усвояването му в масово производство става един от основните видове ретранслатори в България. По важните…

Катод. Видове катоди в електронните лампи

Катод. Видове катоди в електронните лампи

Поздравления, попаднахте в Сандъците – Sandacite, където ще прочетете всичко за катода – важен елемент в електронните лампи. В ТАЗИ публикация се запознахме с явлението електронна емисия, което всъщност прави възможна работата на радиолампите. За да се излъчат електрони от катода обаче, първоначално е необходимо той да бъде нагрят. Точно по този признак катодите се…

Видове микрофони

Видове микрофони

Днес в Сандъците – Sandacite разглеждаме различни видове микрофони. 1. Общи сведения за микрофоните Микрофоните са електроакустични преобразуватели, които превръ­щат енергията на звука (акустичната енергия) в електрическа. Те спадат към групата на звукоприемниците. При съвременните микрофони звуковите вълни оказват механично въздействие върху мембраната на микрофона и я принуждават да тре­пти. Трептенията на мембраната създават в…

Хексод, хептод, октод

Хексод, хептод, октод

Електронните лампи хексод, хептод и октод спадат към т.н. многорешетъчни лампи. Тя ще разгледаме сега в Сандъците – Sandacite. Наскоро Ви представихме статия, в която разгледахме електронни лампи, които се на­ричат още прости лампови системи: Видове електронни лампи Лампите с повече от пет електрода се наричат сложни и се де­лят на многорешетъчни и комбинирани. Многорешетъчните…

Електронна емисия Elektronna emisiya

Електронна емисия

Темата днес в Сандъците – Sandacite e електронната емисия. Електронната емисия пред­ставлява излъчване на свободни електро­ни от повърхността на металите при определени ус­ловия. Действието на електронните лампи се основава именно на принципа на електронната емисия и на протичане на електрически ток във вакуум. Затова електронните лампи общо се наричат електровакуумни прибори. Възможността за излъчване на такива…