ВИКИ - българска програма за компютърна реклама

ВИКИ – българска програма за компютърна реклама

Знаете ли какво представлява софтуерът ВИКИ? Вижте в Сандъците – Sandacite. Продължаваме разходката из историята на българските компютърни програми. През 1988 г. в БСНИПИ „Интерпрограма“ е разработена актуална и ориги­нална компютърна програма, позволяващ на по­требителите сами да създават своевременна, достъпна и нагледна реклама. Системата ВИКИ е пред­назначена за създаване, редакти­ране и показване на т.н. ,,компютърни…

Суперплан VisiCalc

Суперплан vs. Visicalc – кой кого?

В Сандъците – Sandacite показваме с какво българският Суперплан е по-добър от американския VisiCalc! Днес ще Ви запознаем с една интересна българска компютърна програма, която доказва, че в България още преди 30+ години е можело да се правят софтуерни продукти с високо качество. Обикновено, щом чуем за български софтуер от този период, веднага търсим да разберем с…

Клистрони

Клистрони

Май за клистроните само не сме писали досега в Сандъците – Sandacite. Съединителните проводници между електродите на лампите и трептящите кръгове оказват вредно влияние върху действието на лампите, което е толкова гго-голямо, колкото по-висока е честотата. Това се дължи на следните причини: Проводниците имат известна индуктивност. Вследствие на излъчената енергия от проводниците се получа­ват загуби….

Металокерамични лампи

Металокерамични лампи

Инфо за металокерамичните лампи в Сандъците – Sandacite! Металокерамичните лампи са вариант на дисковите лампи. За разлика от дисковите лампи в тях като диелектрик е употребен ви­сокочестотен керамичен материал, специален радиофарфор, който има малки диелектрични загуби на свръхвисока честота, откъдето и лам­пите са получили названието си. Катодът на лампата е плосък и има отвод във…

Дискови електронни лампи

Дискови електронни лампи

Малко за дисковите електронни лампи в Сандъците – Sandacite! Както писахме в предишната статия, с увеличаване на честотата изискванията, на които трябва да от­говаря използваната в конструкцията радиолампа, стават по-строги. Затова за работа на дециметровия обхват са създадени специални лампи, наречени дискови или фарови – поради това, че по външния си вид приличат на фарова…

Миниатюрни радиолампи

Миниатюрни радиолампи

Статийка за т.н. миниатюрни радиолампи в Сандъците – Sandacite! За да се отстранят някои от трудностите при произвеждането и усилването на трептения на ултракъси вълни, през 1935 г. са разработени така наречените миниатюрни лампи, които имат подобна кон­струкция в сравнение с обикновените електронни лампи, но размерите им са неколкократно по-малки. Те имат големината на жълъд, поради което се…

Електронни лампи за УКВ

Какви са електронните лампи за УКВ?

Електронни лампи за УКВ в Сандъците – Sandacite! За да се увеличи пределната честота на електронните лампи, е необходимо да се отстранят причините, които ограничават употребата им над определена честота. Изискванията, на които лампите за висока честота трябва да отговарят, усложняват конструкцията им. Те се раз­личават твърде много от обикновения вид лампи. Някои от недостатъците…

Автоелектронна емисия

Автоелектронна емисия

Какво е автоелектронна емисия? Научете от Сандъците – Sandacite! В тази статия разгледахме необходимото за функционирането на електронните лампи явление електронна емисия. Там само мимоходом споменахме един интересен случай на излъчване на електрони от повърхнина на метал. Този случай е т.н. Автоелектронна емисия. Какво е специфичното при нея? Продължавайте да четете! :D За разлика от…

Лампи с бягаща вълна

Лампи с бягаща вълна

Добра статиийка за лампите с бягаща вълна в Сандъците – Sandacite! Ехоо, здравейте! :) След като сте потърсили това в Гугъл и сте попаднали на сайта на наши величества, явно сериозно се интересувате от електровакуумни прибори. Тогава сигурно знаете, че клистроните например имат някои работни недостатъци – нисък КПД, малка степен на усилване, високо ниво…

Електронни лампи променлива стръмност

Електронни лампи с променлива стръмност

Що е то електронни лампи с променлива стръмност? Вижте в Сандъците – Sandacite! Както вече писахме в една друга статия, между характеристиките на една електронна лампа е и т.н. стръмност Стръмността представлява oтнoшeниe мeждy измeнeниeтo нa aнoдния тoĸ и измeнeниeтo нa peшeтъчнoтo нaпpeжeниe пpи пocтoяннo aнoднo нaпpeжeниe. Taзи вeличинa ce изpaзявa в мa/в (mА/V). Известно…