Ремонт-на-стари-електронни-лампи

Ремонт на стари електронни лампи

Ремонт на стари електронни лампи Както е известно на всички любители на старата електроника, електронните лампи не само остаряват, но и се повреждат. Някои от повредите на електронни лампи се поддават на отстраняване, а други могат да се предотвратят. В много случаи повредената лампа може да се замени с друга лампа, различна по серия или предназначение. Повредите в…

схеми с радиолампи

[1940] Радиометрономъ (схема)

[1940] Радиометрономъ (схема) ,,Единъ добъръ метрономъ можемъ лесно да си направимъ отъ радиоприемникъ. Той ще може да чука сто и повече пъти въ секунда, а ако потрѣбва – и веднажъ въ минута“. ,,Необходимо е сѫщо така на гитерния блоковъ кондензаторъ да се постави другъ отъ около 10 000 см. Практически първиятъ може да бъде замененъ…