стари-лампови-схеми

Схема на усилвател без лампи от 1940 година

Ехаа! В Sandacite.BG намерихме схема на усилвател без лампи от 1940! Днес отново сме на вълна Царство България. При това с нещо особено необичайно! Разглеждайки една годишнина на сп. ,,Наука и живот“ от 1940 г., в рубриката ,,Лабораторния практика“ попаднахме на ето тази  схема, която авторът й Борис Колев описва като ,,уред колкото прост, толкова…

схеми с радиолампи

[1940] Радиометрономъ (схема)

[1940] Радиометрономъ (схема) ,,Единъ добъръ метрономъ можемъ лесно да си направимъ отъ радиоприемникъ. Той ще може да чука сто и повече пъти въ секунда, а ако потрѣбва – и веднажъ въ минута“. ,,Необходимо е сѫщо така на гитерния блоковъ кондензаторъ да се постави другъ отъ около 10 000 см. Практически първиятъ може да бъде замененъ…

радиолюбителски-приемници

[1935] Какъ си построихъ самъ радиоапаратъ

[1935] Какъ си построихъ самъ радиоапаратъ ,,Бубината си приготвихъ така. На единъ дървенъ цилиндъръ съ диаметър 4 см и височина 8 см навихъ дебела хартия, която после слѣпихъ. Извадихъ дървения цилиндъръ и оставихъ мукавения“. Прочетете скенираните страници и ще разберете дали накрая ,,лампата е започнала да свети“ и кои кондензатори трябва да се въртят. Facebook…