Български рентгенов апарат Рд100

Български рентгенов апарат Рд100

Български рентгенов апарат Рд100 Рд100 представлява стационарен диагностичен рентгенов апарат (Д в названието = Диагностичен). Той е конструиран за масова рентгенова диагностична работа с двуфокусна рентгенова тръба 2/10 kW. Произвеждан е в Слаботоковия завод в София през средата на 50-те години. Рд100 има полувълнов, безвентилен високоволтов генератор с малко въ­трешно активно съпротивление, поради което рентгенографският…