Микропроцесорни системи Mikroprocesorni sistemi

Правешкият ТурбоДиск

Правешкият ТурбоДиск ТурбоДИСК е българска компютърна програма за Правец 16, която с помощта на буфер в оперативната памет елиминира необходимостта от физическо обръщение към външните запомнящи устройства – флопидискови и тип „Уинчестер“ („твърд“ диск). Накратко казано, ТурбоДИСК е програма, ускоряваща обмена с дисковите периферни устройства на компютъра. По този начин се постигат две съществени предимства:…

Приборостроителен завод Правец Priborostroitelen zavod Pravec

Софтуерни продукти за Правец, програми за компютри Правец

Тук ще Ви предоставим за безплатно теглене редица описания и ръководства на български софтуерни продукти за компютри Правец. Използувани са в различни области на народното стопанство. Форматът на всичките е DjVu. Щом кликнете за на всеки надпис, автоматично можете да свалите файла: ДОС за ИМКО 2 – ,,ДОС за ИМКО 2„, София, НТС България, 1984 г. Турбо…