ИТ 51 IT 51

Измерител на транзистори ИТ-51

Измерител на транзистори ИТ-51 Измерителят на транзистори ИТ-51 е предназначен за измерване на коефициента на усилване по ток h 21 и на обратните колекторни токове Iсво и Iceo на транзистори тип р-п-р и п-р-п с допустима разсейвана мощност на колектора до 1 W. Уредът дава възможност да се изпитват и точкови диоди чрез измер­ване на…