Българска солуксова лампа


Антон Оруш

Как работи солуксовата лампа? Цъкнете в Сандъците – Sandacite!

Българска солуксова лампа

Българска солуксова лампа

Преди няколко седмици започнахме серия публикации, посветени на неизвестни или малко познати образци българска електромедицинска техника. Сега отново обръщаме поглед към тази тема.

Солуксовите лампи са вид електромедицинска апаратура.  В началото на 1960-те г. започва производството и разпространението им и в България. Тези лампи се използват за лечебни на­гревни при ушни, носни, зъбни и гърлени заболявания.

Българска солуксова лампа

Българска солуксова лампа

При тях като светлинен из­точник се използват електрически крушки с нажежена жичка с мощ­ност от 300 до 1000 W. Те дават излъчване, богато на инфрачервени и видими светлинни лъчи и бедно на ултравиолетови лъчи.

На фиг. 1 и 2 са показани солуксови лампи, произвеждани у нас и се наричат Хеллукс-300 и Хеллукс-1000. Те са продукция на Слаботоковия завод в София. Както се вижда от фигурите, електрическите крушки са монтирани в реф­лектор (метален отражател) и тубус, свързани подвиж­но с метален статив. На тубуса са може да се поставят чер­вени или сини стъклени фил­три. На долната фигура е показана схема на лампата Хеллукс- 1000. Лампата Л се включ­ва направо към мрежата, а с ключа К може да се регули­ра стойността на тока на три стъпала чрез включване на съпротив­ленията R1 и R2.

Българска солуксова лампа

Българска солуксова лампа

Елтерм – лечение с високочестотни токове


Литература:

Рабов, С., и др. Електротехнически наръчник. Ч. ІV – Електромедицински апарати. София, Наука и изкуство, 1957.

Маринчев, К., и др. Електромедицински апарати. София, Нар. просвета, 1958.


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>