Антон Оруш

Български електронни часовници Булетроник М37 и М39

Български електронни часовници Булетроник М37 и М39

Български електронни часовници Булетроник М37 и М39

Първият модел БУЛЕТРОНИК М 37 отчита едновременно час, минути и секунди. При повикваме с бутон, на екрана се изписват месецът, датата и денят от седмицата. Ако в необходимо, часовникът може да са използува като хронометър, чийто режим са задава чрез друг бутон и отчита едновременно два временни ин­тервала с точност до стотна част от секундата. Цена 75 лв.

Другият модел БУЛЕТРОНИК М 39 има вграден алармен регистър и може да се използува като будилиик – издава остър звук за събуждане. По желание на притежателя, часовникът може на всеки кръгъл час да излъчва звуков сигнал, както и да измерва предварително зададен интервал от време. Още едно предимство на модела е вграденият календар с програма до 2030 г.

Този малък ръчен компютър е монтиран в елегантен, тънък хромиран корпус, а захранващата го батерия му осигурява работа в продължение на 18 месеца Цена – 88 лв

Гарантирано е обслужването на клиентите във фирените сервизи на завода, каквито има в почти всички окръжни градове на страната, и в централния сервиз на Комбината по микропроцесорна техника в Правец.

От списание Нови стоки и реклама.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url