Български координаторограф


Антон Оруш

Един български координаторограф в Сандъците – Sandacite!

Balgarski koordinatorograf

Balgarski koordinatorograf

Този геодезичен инстремент е предназначен за нанасяне на ортогонални снимки и за отчитане правоъгълни координати на точки от планове и карти. Снабден е с устройство за отбождане на точките, с центровъчна лупа, центровъчна линийка и допълнителна лупа.

Ето и неговите технически характеристики:

Работна площ 310/160 mm за три различни мащаба  
  • основен(абсцисен) линеал с три скали
 
скала М 1 500 с обхват 155 mm
скала М 1 1 000 с обхват 310 mm
  • скала М 1 250 с обхват
78 mm
напречен (ординатен) линеал подвижен с три скали  
скала М 1 500 с обхват + 40 mm
скала М 1 1000 с обхват ± 80 mm
скала М 1250 с обхват ± 20 mm
Нониуси за отчитане по основния и напречния линеал:  
нониус 1 500 с точност на отчитане 0,05 mm
нониус 1 1000 с точност на отчитане 0,10 mm
нониус 1 250 с точност на отчитане 0.025 mm
Маса на координатографа 1,4 kg
Маса на координатографа с кутията 3,2 kg
Размери на кутията 440/260/70 mm

Производство на Научно-производственото предприятие за геодезически прибори в София.

Тук сме описали и едно друго тяхно изделие:

Джобен наклономер

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>