Антон Оруш

Български микробуси и мултикари

Български-микробуси-и-мултикари

Български-микробуси-и-мултикари

Наред с изработваните досега автобуси в Комбината за автобуси Чавдар — Ботев­град, в средата на 70-те г. производството се увеличава с нова линия микробуси и мултикари.

Отличават се с висока степен на унификация по отношение на двигателите и мостовете, намират широка сфера на приложение в редица функционал­ни области: маршрутно такси, за превоз на пътници по градски, междуградски и тури­стически маршрути, в селското стопанство, при търговските организации, комуналното стопанство и други. Те се отличават и със съвременна концепция на своята конструкция и технология.

Произвеждат се за първи път следните мик­робуси и мултикари:

Микробус за междуградски транспорт 5МБ с бензинов двигател „Волга-газ М24″ и вто­ри вариант 5МД с дизелов двигател по ли­ценз на фирмата „Перкинс“. Има дължина – широчина 1900 мм. Места за сядане 13 + 1.

Български автобуси Balgarski avtobusi

Български автобуси Balgarski avtobusi

Микробус маршрутно такси 5ГБ се изработва с бензинов двигател „Волга-газ М24″ и 5МД с дизелов двигател по лиценз на фирмата „Перкинс“. Дължина 5070, ши­рочина 1900 мм. Mecтa за сядане 16+ 1.

Микробус за селското стопанство 5С с повишена проходимост. Произвежда се с 15 + 1 места. Има дължина 5070 мм и широ­чина 1900 мм, скорост 80 км/ч., мощност 80 к. с.

Мултикар-бутилковоз М4Г

Изработен е с покрита платформа, приспо­собен е специално за транспорт на бутилки за газ пропан-бутан за домакински и дру­ги нужди. Размери: дължина 4450 мм, широ­чина 2100 мм, височина 2800 мм, скорост 80 км/ч. и мощност 80 к. с. Двигателят е ди­зелов 4,236 УНИ, по лиценз на фирмата „Перкинс“.

Мултикар Multikar

Мултикар Multikar

Мултикар-фургон М4Ф

Предназначен е за нуждите на търговските организации и промишлените предприятия. Фургонът има стъкла в предната част срещу кабината и отзад на вратата. Размери: дъл­жина 4500 мм, широчина 2100 мм, височина 2100 мм. Скорост 80 км/ч., мощност 80 к. с., товароподемност 3500 кг. Има дизе­лов двигател 4,236 УНИ по лиценз на фир­мата „Перкинс“.

Този фургон е подобен на М4Ф. Той е без стъкла. Подходящ е за експлоатация в тър­говските организации и промишлените пред­приятия. Размери: дължина 6000 мм, широ­чина 2100 мм, височина 2470 мм. Развива скорост 80 км/ч., дизелов двигател тип 4,236 УНИ, 80 к. с., товароподемност 1750 кг.

За нуждите на пътното строителство и за поддържане на надземни електроинсталации и други, за първи път се произвеждат мултикар-цистерна М4Ц, мултикар — подвижна стълба М4С, мултикар-самосвал М4Са, леко­товарен автомобил 6ТА. Всички са с дизелов двигател Д3900, по лиценз на фирмата „Перкинс”

Новите микробуси и мултикари са били предна­значени за нуждите на българското ,,народното стопан­ство“ и за външния пазар. Тек са се  предлагали  в обикновено и луксозно изпълнение и са предизвиквали голям интерес сред много български и чуждестранни специалисти, които са ги разглеждали на различни изложения.


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>