Български моторни масла Емера


Антон Оруш

Нещичко  за моторните масла Емера в Сандъците – Sandacite!

Български моторни масла Емера

Български моторни масла Емера

Ако някога срещнете произведени едно време партиди моторни масла Емера, то знайте че, те са от експлоатационно ниво Е и са мас­ла Серия 3. Те удовлетворяват изискванията на спецификацията MIL-L-45199. Класификацията API—Onorm—2014 препоръчва из­ползването им при двигатели, работещи при условия DS.

Маслата Емера са предназначени за мазане на ди­зелови двигатели, на които техническите параметри и употребя­ваното дизелово гориво създават условия, спомагащи силно за образуване на отлагания, предизвикват корозия при износването или работят при изключително неблагоприятни условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Български моторни масла Емера

Български моторни масла Емера

Моторните масла Емера се произвеждат в четири вискозитетни класа:

Емера 6W/8 (M-6W/8E) — използването му се препоръчва при температура на въздуха от 18 до 0° С.

Емера 10 (М-10Е) — употребата му се препоръчва при темпе­ратура на въздуха от 0 до 32° С.

Емера 16 (М-16Е) — използва се при температура на въздуха от 0 до 32°С.

Емера 20 (М-20Е) — използването му се препоръчва в двига­тели, изискващи масла с такъв вискозитетен клас през летния сезон.

Транспортира се в жп. или в автоцистерни.

А може би сте използвали тези масла?

Български моторни масла Велана

Един материал на Сандъците Sandacite!


Сподели

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>