Антон Оруш

Български хидравличен багер БХ600П

Български хидравличен багер БХ600П

Български хидравличен багер БХ600П

,,Еднокошовият хидравличен багер БХ 600 П бе награден на XXIV Мо­стрен панаир в Пловдив със златен медал. Това е една съвременна и модерна маши­на. дело на специалистите от Базата за техническо развитие по селскостопанско машиностроене на гара Дебелец и от Научноизследователския проекто-конструкторски институт по хидравлика в гр. Казанлък. Интересното в тази машина е, че работните органи се задви­жват по хидравличен начин. На снимката добре се виждат трите хидравлични цилиндъра, които осигуряват движението на лопатата. Двигателят, с мощност 80 конски сили, позволява да се развива транспортна скорост до 20 километра в час и да се работи с три различни коша на лопатата с вместимост от 0,45, 0,6 и 0,75 м3 При това най-големият радиус на копаенето е 9,4 метра, а най- голямата дълбочина — до 5,8 метра. Кранът е снабден с права и обратна лопата, с товарачно и грайферно при­способление.

БХ 600 П ще намери най-широко приложение при изкопните рабо­ти в строителството и др.“

–-

Източник: сп. Наука и техниказца младежта 8-1967


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url