Антон Оруш

Българско сглобяемо бунгало Камчия

Българско-сглобяемо-бунгало-Камчия

Българско-сглобяемо-бунгало-Камчия

Българска сглобяема къща, производство на Завода за сглобяеми къщи в Пазарджик под шапката на СК Метални конструкции.

Преносимо, сглобяемо бунгало, тип „КАМЧИЯ“, състоящо се от 2 помещения, с полезна жилищна площ 15 кв.м. Конструкцията е метална, обшита с азбестоциментови трислойни панели, които осигуряват добра топлинна изолация, Фасадно­то и вътрешното оформление се осъществяват в цветова гама по желание на купувача. Всички инсталации са вградени предварително. Тран­спортирането е осигурено от завода. Монта­жът се извършва на място от специалисти. Сглобяемото преносимо бунгало е подходящо за временно обитаване във вилни зони и къмпинги. Създава условия за приятно изкарване на сво­бодното време, лесно и бързо разрешава пробле­ма за летния отдих!

български сглобяеми къщи

български сглобяеми къщи

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url