Джобен наклономер


Антон Оруш

Вижте българския джобен наклономер на Сандъците – Sandacite!

Dzhoben naklonomer

Dzhoben naklonomer

Джобният наклономер е геодезически  уред за бързо измерване на наклони в проценти, градуси, гради, както и на дължини.

Производство от 80-те г. на Научно-производственото предприятие за геодезически прибори в София.

Негови важни предимства са малките размери и тегло. Намира приложение в лесотехниката, строителството, геологията, гео­дезията и др. Уредът се съхранява в кожен калъф. Може да се комплектува с конзол за окачване.

А ето и техническите характеристики на джобния наклономер:

Увеличение на лупите 10х

Обхват на скалите за наклон

в проценти ± 100 %

в градуси  ± 45°

в гради ± 50 g

Обхват на скалата за дължина от 4 m до 500 m

Измервателна база за дължина 2 m

Габаритни размери 105 х35 х12 mm

Маса 230 g

Джобен наклономер Dzhoben naklonomer

Джобен наклономер Dzhoben naklonomer


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>