Антон Оруш

Електронна регистрираща каса Елка 88

Електронна-регистрираща-каса-Елка-88

Електронна-регистрираща-каса-Елка-88

Електронната регистрираща каса Елка 88 е производство на Оргтехника Силистра. с индикация за визуален контрол за печат и две ленти: бонова и контролна. Обслужва 7 бригади (с 4 регистъра за всяка бригада). Контролира 200 асортимента по цени и количество, разделени в две групи -ястия и напитки, цените иа които предварително са въведени в паметта. Притежава възможност за натрупване, без предан рително запаметени цени на асортиментите. Издава (при съответно коригиране) един или три бона — за клиента, за готвача и за бармана. На контролната лента води общ баланс по бригади и общо за заведението (тотална сметка). Събира с натрупване в регистрите за количество по асортименти и в бригадните регистри. Извършва аритметично умножение, четене п калкулиране на регистрите за количество по асортименти и бригадни регистри, изчисляване на горещо въвеждане, въвеждащ на дати и номера на сметката на всяка бригада, автоматично изчислява номера на поредното нулиране. Запазва информацията при изключване на захранващото напрежение, като всички прекъснати операции по време на изключването се довършват при следващото включване. Блокира при препълване, при лппса на ленти, при спадане на мрежовото напрежение под допустимото. Издава предупредителен звуков сигнал при неправи на работа с клавиатурата.

Основни технически характеристики на електронната регистрираща каса ЕЛКА-88: захранваие — мрежово 220 V + 22 процента, — 33 процента, печатащо устройство „Сейко“, клавиши 33, размери 230/550/520 мм. тегло 40 кг.

Електронната регистрираща каса ЕЛКА-88 е предназначена за големи заведения за обществено хранене и други търговски обекти.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url