Антон Оруш

списание-електропромишленост и приборостроене (1)

СЪДЪРЖАНИЕ

Развитие на системата за икономическо регулиране на дейността на организациите за изследвания и технологии

Интелигентен контролер за управление на ЗУГМД към системен интерфейс МПИ

Автоматично устройство за измерване на малки линейни премествания

Симетрични и несиметрични тиристори

Измервателна система на теглоизмервателно устройство със стрикциомагнитни преобразуватели

Измервател на налягането на газове и прибори

Анализ на SC-вериги посредством обобщени аналогови еквиваленти на SC-четириполюсници

Бързодействие на аналогово.цихфров преобразувател с модули 1ПК1408

Универсален входно-изходен блок

CMOS-адресен декодер за селективно повикване CM 492

Прост програмируем делител на честота

Изобретения

Нови изделия и материали

По света

Нови книги

Библиография

Реклами на Интегрирана модулна система НИПИ-87П, ТКРТА Велико Търново, Комбинат за апарати високо напрежение Толбухин, Елпроменерго, ЗМК Е. Марковски Шумен, Универсален контролен Изоматик 1001 УК, Комбинат промишлена енергетика, Комбинат Оргтехника Силистра.

Изтеглете – 08

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>