Антон Оруш

Завод за електромедицински апарати София

В състава на ДСО ,,Приборостроене и автоматизация“ София. Води началото си от развойно предприятие за производство на електромедицински апарати в София, създадено през 1960 г. Има 2 основни цеха: подготвителен и монтажен. Прозвежда рентгенова и физиотерапевтична апаратура и такава за обзавеждане на медицински заведения. Рентгеновата апаратура включва производство на рентгенови апарати и съоръжения: шестпулсов рентгенов генератор, хирургичен и стоматологичен рентгенов апарат, мегаскоп (голям и малък), рентгенов защитен костюм, рентгенов защитен стол, лампа за тъмна стая, колонен статив, рентгенографична маса. Физиотерапевтичната апаратура включва физиотерм 40 Вт, елтерм 100 Вт, кварцова лампа 125, 250 и 400 Вт, кварцов мая 1 КВт, диаимпулс, интерференцпулс, полиимпулс, електросън, реограф, психомонитор, стимулатор на аналния свинктер , стимулатор на перонеалния нерв. Заводът произвежда и машина за измиване на медицинска стъклария, устройство за контрол на инжекционни разтвори, барабани за стерилни материали, сух зъболекарски стерилизатор, апарат за високочестотна хирургия 400 Вт и 150 Вт. Заводът работи предимно с местни суровини и материали. Изнася готова продукция за СССР, ЧСССР, Индия и др. страни. Обемът на общото промишлено производство през 1978 г. е увеличен 1,3 пъти в сравнение с 1970 г.

Източник: Енциклопедия България, т. ІІ (Г-З), София, изд. на БАН, 1981 г.

Завод за електромедицински апарати София

Завод за електромедицински апарати София

Медал – знак на ЗМА София

Ако четивото Ви е харесало, харесайте и Фейсбук страницата на сайта, за да четете и бъдещите ни статии – https://www.facebook.com/sandacite

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>