Антон Оруш

ИЗОТ 1002С – властелинът на текстообработката

ИЗОТ-1002С-властелинът-на-текстообработката

ИЗОТ-1002С-властелинът-на-текстообработката

ИЗОТ 1002C е българска електронна текстообработваща машина,

изградена на базата на МОС—ин­тегрални схеми от микропроцесорната фамилия 600 и се състои от:

 • управляващо устройство на базата на микропро­цесор с 48 килобайта оперативна памет
 • две запаметяващи устройства на 8-инчов гъвкав магнитен диск ЕС 5074
 • архивиране на текстове
 • клавиатури — буквено-цифрова (кирилица и ла­тиница] и служебна
 • буквено-цифрово печатащо устройство ЕС 7187 със скорост на печат 30 знака/сек.
 • индикация на електронно-лъчевата тръба — 24 реда по 80 знака/ред.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

 • въвежда буквено-цифрова информация на кири­лица
 • индицира и отпечатва текстова информация на кирилица и латиница архивира текстови документи вър­ху гъвкави магнитни дискове
 • извършва корекции, вмъквания, измествания и из­тривания на символи, думи и изрази
 • захранване — мрежово напрежение 220 волта
 • консумирана мощност — не повече от 850 вата
 • маса — не повече от 190 кг.

Производство е на завод Оргтехника Силистра от края на 1970-те години.


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url