Антон Оруш

ИЗОТ 1003С – система за складово стопанство

ИЗОТ-1003С-система-за-складово-стопанство

ИЗОТ-1003С-система-за-складово-стопанство

Система за складово стопанство от първата половина на 1980-те години — механизира и авто­матизира обработката на информация в складове и търгов­ски бази за следене на стоковите наличности и за изучава­не на потребителското търсене.

Системата работи в следните режими:

въвеждане и редактиране на програма, транслиране на програма, изпълнение на програма, копиране на части от дискета, форматиране на дискета, презапис на дискета, тест, предаване и приемане на данни.

ИЗОТ 1003С е изградена на базата на MOS интегрални схеми от микропроцесорната фамилия CM 600 и се състои от:

  • управляващо устройство на базата на микропроцесор с 24 Kbyte оперативна памет,
  • три запаметяващи устройства на гъвкав магнитен диск ЕС 5074,
  • запис на потребителски програми и данни, клавиатура — буквено-цифрова, цифрова, служебна,
  • буквено-цифрово печатащо устройство ЕС 7187 със ско­рост на печат 30 знака/s
  • и приставка-водач на картони, индикация — цифрова, за контрол на въвежданите дан­ни и получените резултати, служебна — за състоянието на системата.

ИЗОТ 1003С е реализирана с платки — базови модули, и конструктивно е оформена в стойка и два шка­фа — базови модули. За съставяне на потребителските програми се използува специален алгоритмичен език. Програмите се въвеждат от буквено-цифровата клавиа­тура и се транслират автоматично в машинен код.

Захранване — мрежово напрежение 220 V, честота 50±1 Hz.

Маса — не повече от 220 kg.

Производство – Комбинат Оргтехника Силистра; износител – ВТО Изотимпекс София.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url