Антон Оруш

ИЗОТ 1027С и за какво служи

ИЗОТ 1027С и за какво служи

ИЗОТ 1027С и за какво служи

,,Микропроцесорната система ИЗОТ 1027С е предназначена за автоматизиране на подготовката на управляващи про­грами за металорежещи машини с ЦПУ.

Със своето бързодействие, просто и удобно опериране тя не само съкращава разходите и времето за изработване па управляващите програми, но и оптимизира някои тех­нологични процеси. Рязко подобрява ефективността и качеството на работата на технолога-програмист, като поема огромния обем от необходимите изчисления. Посредством вградените в системата графични средства се извършва пълна проверка на резултатите от проектира­нето, което изключва възможността за брак при пробните серии на детайлите.

ИЗОТ 1027С IZOT 1027C

ИЗОТ 1027С IZOT 1027C

Внедряването на системата ще доведе до рязко повиша­ване на коефициента на използване на металорежещите машини с ЦПУ и до значително съкращаване па цикъла на разработка внедряване при високо качество на проектантската дейност.

Основни технически данни:

програмен език – вариант АРТ-а

математичното осигуряване дава възможност да: програмира стругови машини с ЦПУ; програмира фрезови машини и обработващи центри с ЦПУ

редактира управляващи и детайл-програми;

организира цикли за оперативна конфигурация на сис­темата“

 

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url