Антон Оруш

ИЗОТ 1031С – български компютър + ръководство

български компютър

български компютър

Микрокомпютърът ИЗОТ 1031С от 1984 г. представлява универ­сална система, която може да се изпълнява в различни конструктивни и програмни варианти. Конкретната реализация на ИЗОТ 1031С е насто­лен вариант. С цел ефективно използване систе­мата може да работи като специализирано устрой­ство.

Намира приложение в следните области: ико­номика и планиране, текстообработка, подготовка и събиране на данни, при научни експерименти, в медицината, в управлението и контрола на проце­сите, за автоматизация, като работно място в офис-системите, в образованието и т. н.

ИЗОТ 1031С - български компютър

ИЗОТ 1031С – български компютър

ИЗОТ 1031С има модулна конструкция. Състои се от следните модули: базов модул с шаси; модул . I „клавиатура“; модул„микрокомпютър“; модул„оперативна памет“; модул „видеоконтролер“ за тексто­ви формат; модул „стандартни интерфейси“; модул „контролер“ за 4 дискови запаметяващи устройства ЕС 5088; модул „външно запаметяващо устрой­ство“ с две устройства ЕС 5088; други модули — напр. „програматор“, модули за резидентно програмно-осигуряване и др. Съставът на модулите за различните варианти на изпълнение е променлив. Част от модулите, използувани в изделието, също се предлагат в различни варианти.

Компютри ИЗОТ Kompyutri IZOT

Компютри ИЗОТ Kompyutri IZOT

Универсалният микрокомпютър ИЗОТ 1031С е изпълнен на основата на 8-разряден ГДР микропроцесор U880D (вероятно аналог на Zilog Z80), работещ с тактова честота 2 MHz. Компютърът притежава 64 Кбайта оперативна памет. Има вграден интелигентен видеомонитор с четири текстови формата – 24 реда по 80 знака, 16 реда по 64 знака, 24 реда по 40 знака и 12 реда по 40 знака, с възможност за едновременно инициализи­ране на големите и малки букви на латинската и руската азбука, а също и 60 псевдографични симво­ла. ИЗОТ 1031С е снабден с буквено-цифрова кла­виатура, която позволява едновременна работа с латинската и руската азбука. Осигурени са: паралелен интерфейс към интелигентното печата­що устройство; сериен асинхронен интерфейс. ИЗОТ 1031С  работи с дискова операционна система VMCO — функционален аналог на СР/М 2.2.

ИЗОТ 1031С IZOT 1031C

ИЗОТ 1031С IZOT 1031C

Изтеглете ръководство за програмиста на ИЗОТ 1031С ==> https://drive.google.com/file/d/0Bw941VGG9TjcZk5tcG43WjlKMjQ/view?usp=drive_web

Към него е имало и ето този блок от 2 броя 5,25-инчови флопита:

Старо флопи Staro flopi

Старо флопи Staro flopi

Те стоят точно така – легнали настрани; по същия начин е работното положение и на 8-инчовите им събратя. Производство 1986 г.:

Старо флопи Staro flopi

Старо флопи Staro flopi

Производител: завод Електроника, в системата на ДСО ИЗОТ София.

Снимките са на Obsolete computers.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url