Антон Оруш

Представяме Ви пълна колекция от легендарните книги в серията Микрокомпютърна техника за всички.

микрокомпютърна-техника-за-всички


Как работи Правец`82 –  МКТ за всички V – Как работи Правец`82

Бейсик – език на персоналните компютри – Микрокомпютърна техника за всички IIІ – Атанас Шишков, Татяна Бояджиева – Бейсик – език на персоналните компютри`, София, ДИ ,,Техника“, 1986 г

50 програми за персонален компютър – Микрокомпютърна техника за всички VІІ – Тодор Евтимов и др. – 50 програми за персонален компютър, София, ДИ ,,Техника“, 1986 г.

Паскал за персонални компютри – Микрокомпютърна техника за всички VІІІ – Моско Аладжем, Петя Аладжем – Паскал за персонални компютри, София, ДИ ,,Техника“, 1986 г.

Работа с персонален компютър – Микрокомпютърна техника за всички І – Атанас Шишков, Иван Марангозов – Работа с персонален компютър, София, ДИ ,,Техника„, 1986 г.Програмирането – и просто, и сложно

Програмирането – и просто, и сложно – Микрокомпютърна техника за всички ІI – Т. Евтимов и др. – Програмирането – и просто, и сложно, София, ДИ ,,Техника„, 1987 г.

Микропроцесорът – сърцето на микрокомпютъра – Микрокомпютърна техника за всички ІV – Ангел Ангелов, Петър Петров – Микропроцесорът – сърцето на микрокомпютъра, София, ДИ ,,Техника“, 1986 г.

Компютърът играе, рисува и свири – Микрокомпютърна техника за всички ІХ – Велчо Велев, Надежда Петрова – Компютърът играе, рисува и свири, София, ДИ ,,Техника„, 1987 г.

Периферни устройства за персонални компютри – Микрокомпютърна техника за всички Х – Младен Младенов, Никола Киров – Периферни устройства за персонални компютри, София, ДИ ,,Техника“, 1987 г.

Професионални компютри – Микрокомпютърна техника за всички ХІ – Кирил Бойнов и др. – Професионални компютри, София, ДИ ,,Техника“, 1986 г.

Що е ДОС – Микрокомпютърна техника за всички VІ – Орлин Вълчев – Що е ДОС, София, ДИ ,,Техника„, 1987 г.

Направете сами микрокомпютър – http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%cc%e8%ea%f0%ee%ea%ee%ec%ef%fe%f2%fa%f0%ed%e0%20%f2%e5%f5%ed%e8%ea%e0%20%e7%e0%20%e2%f1%e8%f7%ea%e8%20%d5%b2%b2%20-%20%cf%e5%f2%fa%f0%20%cf%e5%f2%f0%ee%e2%20-%20%cd%e0%ef%f0%e0%e2%e5%f2%e5%20%f1%e0%ec%e8%20%ec%e8%ea%f0%ee%ea%ee%ec%ef%fe%f2%fa%f0,%20%d1%ee%f4%e8%ff,%20%c4%c8%20,,%d2%e5%f5%ed%e8%ea%e0%60%60,%201987%20%e3..djvu

Повече техническа литература можете да откриете в тази тема в нашия форум – http://sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=116&t=2540

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url