Антон Оруш

Програмни продукти и системи – българският Майкрософт

Програмни-продукти-и-системи-българският-Майкрософт

Програмни-продукти-и-системи-българският-Майкрософт

Корпорация Програмни продукти и системи е създадена през 1984 г. През 1986 г. е преобразувана в СО Програмни продукти и системи с поделения в София и в страната. През 1989 г. е преобразувано в ДФ Програмни продукти и системи. През 1994 г. е преобразувана в Програмни продукти и системи ЕАД. Поделенията на ДФ вече са структурни части на ЕАД. Приватизирано е по масовата приватизация през 1997 г.

СО Програмни продукти и системи се занимава с разработване на основни и приложни програмни продукти за всички видове изчислителна техника и области на народното стопанство;
проектиране и изграждане на системи с използване на изчислителна техника и извършване на специализирани и комплексни инженерингови услуги в страната и чужбина; 

анализ, проектиране и из­граждане на автоматизирани информационни системи;

обучение на потребители и специалисти по информатика;

продажба на 8- и 16-битови програмни про­дукти и системи, на проекти, методи, лицензии;

комплексни доставки на софтуер и хардуер, системи „под ключ“;

внос и износ на софтуер, хардуер, системинженерно обслужване.

Като цяло, сферите, в които СО ППС разработва софтуер, са текстообработка, организация на работата, производство, автоматизация, счетоводство и отчетност, администрация и свободно време. Документацията към софтуера е изключително подробна. Налице са (най-често) няколко големи книги във формат А4, в които има ръководство за потребителя, обучителна книжка, описание на приложението, системни изисквания и данни за сферата на използване, сервизна книга, подробна инструкция за работа и други подобни. Идеята е била дори най-незапознатият с автоматизацията на дейността посредством компютърни програми потребител лесно да се ориентира и успешно да усвои работата.

В сайта ни можете да се запознаете със следните компютърни програми и дори програмен език, разработени от обединението ==> http://www.sandacite.bg/?s=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8

Разбира се, разработени са и още много други програми, които ще качваме. За неколкогодишното съществуване на обединението, разработените от него отделни заглавия софтуер са на брой със сигурност над 1000, може би близо 2000..

Тясно свързана със СО ППС е и организацията Национален програмен и проектен фонд.

С ПМС № 31 от 1974 г. е създадена Централна програмна и проектна библиотека. През 1984 г. е преобразувана в Стопански комбинат Национален програмен и проектен фонд (СК НППФ). През 1986 г. става Технологичен комбинат Национален програмно и проектен фонд. През 1994 г. влиза в структурата на Програмни продукти и системи ЕАД.

Ето и фрагмент от корицата на описание на ПП Варитаб:

Програмни продукти и системи Programni produkti i sistemi

Програмни продукти и системи Programni produkti i sistemi

В рекламата от 1988 г. пък е отбелязано, че ТК НППФ извършва копиране на компютърни програми и електронни игри за частни лица върху дискети на Комбината:

СО Програмни продукти и системи SO Programni produkti i sistemi

СО Програмни продукти и системи SO Programni produkti i sistemi

One Comment

  1. Филип Славчев
    15.09.2016 at 11:48

    Моето у4ени4ество премина с българските продукти Правец 8 и флопитата.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url