Първият български алкохолен дрегер


Антон Оруш

Първият български алкохолен дрегер

Първият български алкохолен дрегер

Първият български алкохолен дрегер

Не знаем дали Ви се вярва, но преди 43 години в България е произвеждано и такова устройство. РА`73 е рожба на Завода за ядрени уреди (!) Плевен и смятаме, че заслужава да бъде представен… по възможност точно днес. :)

И така, да започваме!

Регистраторът на алкохол измерва количеството алкохол в кръвта на шофьорите посредством измерване на количеството алкохол в издишвания въздух.

Нека предположим, че желаем да работим с него още тук и сега. В такъв случай дрегерът се изважда от опаковъчната крутия и се проверява:

  • комплектността на прибора
  • външен вид
  • наличие на пломба на прибора
Алкохолен дрегер Alkoholen dreger

Алкохолен дрегер Alkoholen dreger

Приборът /в калъф или бал калъф/ са свързва към захран­ващо напрежение 12 волта. Ако се използва за захранване бордовата мре­жа на автомобил – лек тип, приборът са свързва чрез захранващия си кабел директно е гнездото за ел. запалка, като съединителите тип „Банан-щекер“ са поставени в държача /4/. Ако автомобилът не при­тежава такава или приборът ще се включва към акумулатор или друг токоизточник, захранването става с помощта на двата проводника от захранващ кабел, завършващи със съединители тип „Банан щекер“. Към тях се поставят съединителите тип „Крокодил“. В този случай към предната част на кабел захранващ са поставя капачка /1/

За да разберете какво се има предвид под номерираните части, моля, погледнете чертежа малко по-надолу. Какво се случва по-нататък в сюжета, можете да разберете оттук:

РА 73 RA 73

РА 73 RA 73

РА 73 RA 73

РА 73 RA 73

Eто и чертеж на самия дрегер:

Дрегер схема Dreger shema

Дрегер схема Dreger shema

Както и неговата електрическа схема:

Схема на дрегер Shema na dreger

Схема на дрегер Shema na dreger

А тук виждаме и производствената табела:

Алкохолен дрегер Alkoholen dreger

Алкохолен дрегер Alkoholen dreger

За съжаление ръководството на дрегера РА`73 не е отпечатано с най-високото възможно качество на полиграфията, дори можем да кажем, че не се и доближава до средното. Затова си позволихме малко повече да Ви разходим из скенирани страници, а илюстрацията отдолу е оригиналната корица:

Дрегер РА 73 Dreger RA 73

Дрегер РА 73 Dreger RA 73

Сандъците – Sandacite

Сподели

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>