Антон Оруш

Здравейте, днес в Sandacite.BG ще Ви предоставим за безплатно теглене редица описания и ръководства на български софтуерни продукти за компютри Правец.

Използвани са в различни области на човешката дейност. Форматът на всичките е DjVu.

Приборостроителен завод Правец

Приборостроителен завод Правец

Щом кликнете за на всеки надпис, автоматично можете да свалите файла:

ДОС за ИМКО 2 – ,,ДОС за ИМКО 2„, София, НТС България, 1984 г.

Турбо диск 1.0 – Турбо диск 1.0

СП Микросистеми

СП Микросистеми

програмен продукт Суперплан – Техническо описание на програмен продукт Суперплан, СК Правец Програма, 1985 г.

програмен продукт Докс 2.0 справочник – Справочник за програмен продукт Докс 2.0, СО ,,Програмни продукти и системи„, София, 1987 г.

Микротекст 16

Микротекст 16

програма Микротекст ІІ  – Ръководство за работа с програмен продукт Микротекст ІІ, СП ,,Микросистеми„, София, 1989 г.

програма ГЕПРОС – Ръководство за работа с програмен продукт ГЕПРОС, София; ЦНИКА София; СК ,,Правец Програма„, 1985 г.

ГЕПРОС

ГЕПРОС

програма Суперплан – Ръководство за потребителя на програмен продукт Суперплан, СК Правец Програма, София, 1985 г.

програма Микротекст 16 – Ръководство за потребителя на програмен продукт Микротекст 16, София, СП ,,Микросистеми„, 1988 г.

Програмни продукти и системи

Програмни продукти и системи

програма Команден организарот Коморг за Правец 16 – Ръководство за потребителя на програмен продукт Команден организатор за Правец 16, СО ,,Програмни продукти и системи„, София.

програма Докс 2.0 потребителско ръководство Ръководство за потребителя на програмен продукт Докс, СО Програмни продукти и системи, София, 1987 г.

Микрофайл ІІ

Микрофайл ІІ

програма Докс 2.0 ръководство за използуване – Ръководство за използуване на програмен продукт Докс 2.0, СО ,,Програмни продукти и системи, София, 1987 г.

СП Системинженеринг – Реклама на Системиженеринг

Турбо диск 1.0

Турбо диск 1.0

текстообработваща програма Индиго – индиго 1.0

Системинженеринг

Системинженеринг

програма Микрофайл ІІ – ,,Микрофайл ІІ – команди и функции„, София, СП ,,Микросистеми„, 1988 г

А още техническа литература можете да намерите тук ==> http://sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=116&t=2540


Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>