Стабилизиран токоизправител 6-9 V


Антон Оруш

B Сандъците – Sandacite ни изпратиха ето този стабилизиран токоизправител.

Stabiliziran tokoizpravitel 6-9 volta

Stabiliziran tokoizpravitel 6-9 volta

Токоизправителят е производство на Завод за запаметяващи устройства Велико Търново от края на 80-те и началото на 90-те години.

  1. Предназначение

Стабилизираният токоизправител за 6 и 9V — М1 е предназначен за захранване на транзистори радиоприемници, касе­тофони, приставка за Втора програма на Българската телевизия и дру­ги консуматори, с напрежение 6 и 9 V и ток – съответно 100 и 200 мА

2. Комплектност

  • Стабилизиран токоизправител за 6 и 9 V — М1
  • Инструкция за експлоатация (един двустранно напечатан лист с дребен текст)
  1. Кратко описание и технически данни

Стабилизираният токоизправител за 6 и 9 V — М1 е мон­тиран в пластмасова кутия, към която непосредствено е при­крепен щепсeлът  за включване към захранващата мрежа

3.1. Захранващо напрежение 220 V +/10 %; 15%

3,2. Изходно напрежение — 6 V + 10 процента

9 V + 10 процента; -15 процента

3.3 Изходен ток — 6V -100 mA

9V—200 mА

3.4 Коефициент на стабилизация — 6 V >/= 500

9 V >/= 300

3.5 Пулсации 6 V </= 200 mV

9 V</= 600 mV

3.6 Максимален ток на късо съединение </=100 mA

3.7. Габаритни размери 52 x 62 x 82 мм

3.8. Тегло 0,250 кг

Стабилизиран токоизправител Stabiliziran tokoizpravitel

Стабилизиран токоизправител Stabiliziran tokoizpravitel

  1. Поставяне и включване

Стабилизираният токоизправител за 6 и 9V — M1 се включва директно към захранващата мрежа посредством за работения към кутията щепсeл. Поради малките си размери и тегло токоизправителя може да се включва удобно както към вертикални, така и към обикновен или „Шуко“ контакти, Преди включване на изправителя към мрежата е необходимо да се превключи изходното му напрежение посредством пре­включвателя, монтиран от долната страна на кутията в же­ланото напрежение — 6 или 9V.

Стабилизираният токоизправител се включва към консуматора посредством гъвкав двужилен кабел, като с червен цвят е означен „положителният“ полюс на стабилизираното напре­жение, а с бял цвят — „отрицателният“.

Стабилизираният токоизправител е снабден със зашита от късо съединение, което го прави много надежден и удобен при работа.

  1. Гаранция

Производителят гарантира нормална работа па токоизпра­вителя в течение на година, считано от деня на закупуване­то от магазина, при условие, че се спазват всички правила за експлоатацията. В продължение па този срок производителят безплатно отстранява дефектите. При получаване на повреди по вина па клиента или разпломбиране па стабилизатора от неспециализираните сервизни бази, не се приемат рекламации.

Ето и схемата на стабилизирания токоизправител:

Стабилизиран токоизправител схема Stabiliziran tokoizpravitel shema

Стабилизиран токоизправител схема Stabiliziran tokoizpravitel shema

Транзисторен токоизправител ТСТ 12-5

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>