Антон Оруш

Таксиметров апарат Елтакс 10

Таксиметров-апарат-Елтакс-10

Таксиметров-апарат-Елтакс-10

Българският електронен таксиметров апарат Елтакс 10 отчита текущата сметка на клиента, общия изминат от автомобила път, пътя , изминат само с нает автомобил, броя на так­суваните пътници и броя на отчетените таксови единици. Елтакс 10 е изпълнен на микрокомпютър, реализиран на голям МОС интегрални схеми. Текущата сметка на клиента се индицира с 5-разрядна зеленосветеща цифрова индикация. Информацията, по която се отчита шофьо­рът, се натрупва в електромеханични броячи, където се съхранява на­деждно и при отсъствие на електрическо захранване.

Елтакс 10 има възможност да таксува услугите по три тарифи. Началната такса, тарифите и величините, свързани с типа на автомоби­ла, се пренастройват леко и удобно. Пренастройката се извършва чрез промяна на твърди връзки в кодово поле. С началната такса може да се предплаща или не определен път или престой. Размерът на послед­ните се задава в кодовото поле.

Елтакс 10 се свързва с автомобила посредством фотодатчик. Дат­чикът е лек, с малки размери. Монтира се между спидометъра и задвиж­ващото го жило.

Производител: завод Електроника София; от средата на 1980-те години.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url