Антон Оруш

[1935] Капрони – култов български радиоапарат

1935-Капрони-култов-български-радиоапарат

1935-Капрони-култов-български-радиоапарат

Капрони Български АД поначало е български производител на самолети, създаден през 1930 г. с италиански капитали. От средата на 30-те г. обаче фирмата пуска на пазара и собствени радиоапарати, които се отличават с високо качество на изпълнението. Те са изключително редки и да намериш радиоприемник Капрони е мечта за всеки запален колекционер.

Е, случи ни се и такова щастие!

На посочения експонат радиолампите са американски:

капрони-казанлък

капрони-казанлък

капрони

капрони

Масивно орехово дърво. Кутията е най-вероятно е произведена във фабрика Кремона Казанлък с характерната за производството на струнни музикални инструменти технология на челно слепване на плоскости от масивен дървен материал.

български-капрони

български-капрони

радиоприемник-капрони

радиоприемник-капрони

Такава технология изобщо е много рядко използвана в световното производство на радиоапарати.

Говорителят също е български.

Скалата е прецизно изработена, с нетрадиционно за българските радиоапарати разположение на надписите и логотип:

радио-капрони

радио-капрони

радио-капрони1

радио-капрони1

Отново забелязваме старателна дърворезба.

Радиоапаратите Капрони са били по-скъпи от доста други, но за сметка на това за тях се намират сведения и в литературата (напр. в спомените на Иван Дреников ,,Българи се родихме – българи ще умрем“).

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>