Антон Оруш

[1986] Експерт – българска счетоводна програма!

[1986] Експерт - българска счетоводна програма!

[1986] Експерт – българска счетоводна програма!

Тави българска счетоводна програма датира от 1986 г. Какво може да прави? Рекламата е достатъчно изразителна!

,,ЕКСПЕРТ не е наречен така случайно. Той

  • ще Ви окаже експертна помощ при ав­томатизацията на всички работни места в счетоводството;

  • ще Ви даде експертен съвет чрез бързи оперативни справки;

  • ще Ви предложи експертна оценка на икономическите и финансови резултати в предприятието.

Счетоводна програма Schetovodna programa

Счетоводна програма Schetovodna programa

Но това не е всичко!

Новото в системата е възможността за работа на няколко компютъра, дефиниране­то на до 20 степени на аналитичност, връз­ката й с други подсистеми, допълването с потребителски справки, защитата на ин­формацията от неправомерен достъп

Системата работи на компютър Пра­вец 16 или съвместим с него, с 512 Кбайта оперативна памет, твърд диск и печатащо устройство.

Продуктът е съгласуван с дирекция „Ме­тодология на счетоводната отчетност“ при Министерството на финансите.

И е внедрен и в КМТ Правец.

За делови контакти:

Главен изчислителен център на Министерството на търговията

София 1156, ул. 165 N° 3

тел. 720-620

телекс 2359″

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>