Антон Оруш

200 мегабайта български хард диск!

200 мегабайта български хард диск

200 мегабайта български хард диск

Дисковата подсистема 100—200 МБ включва управля­ващо устройство ЕС 5567, управляващ модул ЕС 5567 и запаметяващи устройства ЕС 5067 и е предназначена за работа в състава на ЕИМ от ЕС РЯД-2. УУМД ЕС 5567 и УМ (управляващ модул) ЕС 5667 управляват 100/200 МБ дискови устрой­ства, като осигуряват външна памет с голям обем и ми­нимално време за достъп. По характеристиките си те се изравняват с образци на водещи производители.

Към управляващото устройство могат да бъдат вклю­чени до 4 управляващи модула, а към всеки от тях — до 4 запаметяващи устройства. При включване към подси­стемата на максимален брой запаметяващи устройства — 16, се осигурява външна памет на магнитни дискове с обем 6400 Мбайта (32 шпиндела х 200 Мбайта).

Едно такова запаметяващо устройство тежи около 120-140 кг.

Разработено през 1979 г. в Завода за изчислителна техника София.

Завод за изчислителна техника София Zavod za izchislitelna tehnika Sofiya

Завод за изчислителна техника София Zavod za izchislitelna tehnika Sofiya


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url