Сандъците – Българският портал за стара техникаАнтон Оруш

Сандъците

Сандъците

Сандъците | Sandacite

Сандъците Българският портал за стара техника


Суперплан VisiCalc

Суперплан vs. Visicalc – кой кого?

В Сандъците – Sandacite показваме с какво българският Суперплан е по-добър от американския VisiCalc! Днес ще Ви запознаем с една интересна българска компютърна програма, която доказва, че в България още преди 30+ години е можело да се правят софтуерни продукти с високо качество. Обикновено, щом чуем за български софтуер от този период, веднага търсим да разберем с…

Клистрони

Клистрони

Май за клистроните само не сме писали досега в Сандъците – Sandacite. Съединителните проводници между електродите на лампите и трептящите кръгове оказват вредно влияние върху действието на лампите, което е толкова гго-голямо, колкото по-висока е честотата. Това се дължи на следните причини: Проводниците имат известна индуктивност. Вследствие на излъчената енергия от проводниците се получа­ват загуби….

Металокерамични лампи

Металокерамични лампи

Инфо за металокерамичните лампи в Сандъците – Sandacite! Металокерамичните лампи са вариант на дисковите лампи. За разлика от дисковите лампи в тях като диелектрик е употребен ви­сокочестотен керамичен материал, специален радиофарфор, който има малки диелектрични загуби на свръхвисока честота, откъдето и лам­пите са получили названието си. Катодът на лампата е плосък и има отвод във…

Дискови електронни лампи

Дискови електронни лампи

Малко за дисковите електронни лампи в Сандъците – Sandacite! Както писахме в предишната статия, с увеличаване на честотата изискванията, на които трябва да от­говаря използваната в конструкцията радиолампа, стават по-строги. Затова за работа на дециметровия обхват са създадени специални лампи, наречени дискови или фарови – поради това, че по външния си вид приличат на фарова…