Сандъците – Българският портал за стара техникаАнтон Оруш

Сандъците

Сандъците

Сандъците | Sandacite

Сандъците Българският портал за стара техника


Телевизорът Опера Televizorat Opera

Телевизорът Опера и неговият създател

В Сандъците – Sandacite Ви представяме интервю със създателя на първия български телевизор – инж. Апостол Апостолов! Ст. н. с. инж. Апостол Апостолов е един от създателите на първия български телевизор Опера 1 (1960). Дългогодишен конструтор в Слаботоковия завод „Кл. Ворошилов“, автор на множество книги за ремонт и настройка на български телевизори – „Телевизионни приемници“…

Флопи за Правец от 1985 г.

Флопи за Правец от 1985 г.

Това флопи за Правец е последната придобивка в Сандъците – Sandacite 🙂 Тогава се е наричало ,,запомнящо устройство на гъвкав магнитен диск“. Запомнящото устройство е предназначено да ра­боти, като външна памет на личния компю­тър Правец-82. Произвежда се от 1985 г. в Приборостроителния завод Кочо Цветаров в Пловдив и е едно от най-разпространените и разпознаваеми периферни…

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Зареждане на акумулаторни батерии

Зареждане на акумулаторни батерии със селенов токоизправител, описан в Сандъците – Sandacite! Зареждането на акумулаторни­те батерии се извършва съгласно предписанията на завода-произво­дител, които трябва строго да се спазват. В противен случай бате­рията се изхабява и нейният жи­вот се съкращава. Обикновено стартерните акуму­латорни батерии се зареждат при режим на константен ток. В този случай токът се…

Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Селенов токоизправител на Респром

Нека сега в Сандъците – Sandacite се запознаем с един български селенов токоизправител! АПС 12-24/30-15ер е произвеждан от Завода за токоизправители Перник в системата на ДСО Респром. Производството започва в началото на 1980-те години. Изнасян е и за различни страни от Източния блок от ВТО Електроимпекс. Този селенов токоизправител се използва за зареждане на всички…