Сандъците – Българският портал за стара техникаАнтон Оруш

Сандъците

Сандъците

Сандъците | Sandacite

Сандъците Българският портал за стара техника


Български електромагнитни волтметри

Български електромагнитни волтметри

Темата днес в Сандъците – Sandacite днес са много стари български електромагнитни волтметри. Най-вероятно това са първите произведени в България електроизмервателни устройства от този вид. Пуснати са от Завода Климент Ворошилов през средата на 1950-те години. Предназначени са за измерване на стойността на променливо напрежение с честота 50 херца непосредствено или мрез измервателен трансформатор. Електромагнитните…

Стабилизатор на напрежение Стабитрон 350

Стабилизатор за напрежение Стабитрон 350

В Сандъците – Sandacite Ви разказваме за Стабитрон 350. Стабилизаторът на напрежение Стабитрон 350 служи за захранване със ста­билизирано напрежение 220 V ± 5% на консуматори с мощност до 350 VA — за всички съществуващи телевизионни прием­ници за черно-бяло и цветно изображение, Hi-Fi апаратура, изчислителна техника, диапроектори, копирна техника за цветна фотография, видеокасетофони, медицинска апаратура…

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

Български хладилник Мраз 80

В Сандъците – Sandacite притежаваме първия вариант на легендарния хладилник Мраз 80. Той е пуснат в производство през 1962 г. от Хладилния завод Антон Иванов София. Предназначен е за запаз­ване на бързоразвалящи се хранителни продукти при до­машни условия, а така също и за добиване в малки коли­чества на чист лед на бучки. Домашният хладилник Мраз…

Моторно реле за време РВМ-60

Моторно реле за време РВМ-60

Новото в Сандъците – Sandacite е моторно реле за време РВМ-60. То е производство на Завода за часовникови прибори Импулс към Комбинат Точно машиностроене Габрово. Произвеждано е през 80-те години. Моторното реле за време РВМ-60 се захранва с променлив ток и служи за включване и изключване на електрически вериги, работещи с променлив или постоянен ток,…