Българско самоходно шаси СШ-22

Антон Оруш

Втората статия за самоходно шаси в Сандъците – Sandacite

Balgarsko samohodno shasi SSh-22

Balgarsko samohodno shasi SSh-22

Самоходното шаси СШ-22 (1962 г.) e производство на Машиностроителния завод в Шумен. Шасито се оказва много сполучливо и от 1964 г. производството му е обособено в Завод за самоходни шасита – Шумен с капацитет 2000 машини годишно. Това продължава до 1971 г., когато шасито слиза от конвейера, тъй като фабриката е преустроена, за да произвежда мотокари.

  Самоходното шаси е предназначено за механизация на процесите в зеленчукопроизводството, тютюнопроизводството, транспорта и др чрез агрегатиране с разли­чни селскостопански навесни машини. Двигателят на и всички възли на силовото предаване са разположени в задната част, а предната, представляваща свободна тръбна рама, е предназначена за навесване на различни селскостопански машини. Самоходното шаси е снабдено с универсална задна триточкова навесна система със следозаличително устройство, теглич на ремаркето и със самостоятелна платформа с тристранно обръщане.

На СШ-22 е поставен двуцилиндров дизелов двигател с водно ох­лаждане 2Д-20 с мощност 22 к. с., производство на Държавния машиностроителен завод  «В. Коларов» Варна.

Силовото предаване на самоходното шаси осигурява неговото дви­жение напред с 12 скорости и назад с три. Предните скорости са разпре­делени в три диапазона:

а) 4 намалени (технологични), осигуряващи скорост на движение от 0,5 до 1,8 км/час; тези скорости се използват при разсадопосадъчните работи;

б) 4 работни — за извършване на работните операции в диапазона от 2,8 до 8,8 км/час;

в)  4 транспортни — в диапазона от 7 до 23 км/час.

Българско самоходно шаси СЩ-22 Balgarsko samohodno shasi SSh-22

Българско самоходно шаси СЩ-22 Balgarsko samohodno shasi SSh-22

Самоходното шаси СШ-22 е снабдено с четири силоотводни валове за задвижване на селскостопански машини. Единият от валовете е с независим превод и с брой на оборотите 540 об/мин, докато другите 3 силоотводни вала са зависими от скоростта на движение.

Съединителят на СШ-22 е двудисков и позволява отделно изключ­ване на силовото предаване и независимия силоотводен вал. Това дава възможност, когато самоходното шаси се наложи да бъде спряно във време на работа, да не се спира задвижването на работните органи на селскостопанските машини, с което същите се самоочистват.

Самоходното шаси СШ-22притежава разделно-агрегатна навесна система. Управлението на навесните машини се извършва от хидрав­лична система чрез два силови цилиндъра, присъединени с гумени мар­кучи към разпределителя. Цилиндрите могат да се местят по рамата на шасито или да се монтират към задната навесна система и следозаличителното устройство.

Пред вид специалното му предназначение самоходното шаси СШ-22 има висок просвет —766 мм. Междуколесното разстояние е променливо от 1218 до 1806 мм през 50 мм.

Доброто решение на просвета и междуколесното разстояние поз­воляват на самоходното шаси свободно да преминава над зеленчуковите и техническите култури и да обработва междуредията им, без да ги поврежда. Освен това самото конструктивно решение на самоходното шаси осигурява много добра видимост на селскостопанските машини, разположени пред тракториста, при изпълнение на различните видове между редова обработка.

Българско самоходно шаси от 1962

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url