Антон Оруш

[1930-те] Еднофазенъ електромѣръ

[1930-те] Еднофазенъ електромѣръ

[1930-те] Еднофазенъ електромѣръ

Горният еднофазен електромер е изключително интересен! Произведен е от шведската компания LM Ericsson през средата на 30-те г. и е бил монтиран в жилищна кооперация в центъра на София. Първоначално, разбира се, е работел на 150 волта, и след 1961-2 г. е преправян – ясно се забелязват пренабитите цифри. Отбелязана е и честотата на променливия ток – 50 Hz в секунда.

Еднофазен електромер Ednofazen elektromer

Еднофазен електромер Ednofazen elektromer

Забележете по-горе коя институция е отговаряла за електроснабдяването – Дирекция на трамваитѣ и осветлението София!

Предприятието е основано от Столичната община още през 1916 г., а (според информация на автора Георги Александров) през 1936 г. са произведени и първите български трамвайни мотриси, които носят именно тази марка – ДТО.

Да се върнем на електромера. Целият е бакелитов. От задната страна не е особено героичен:

Стари електромери Stari elektromeri

Стари електромери Stari elektromeri

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url